18:30 - 20:30
Registrering
Förregistrering och mingel - INSTÄLLD