09:00 - 10:15
Föreläsning
Akut psykiatri: Lagar, Läkemedel och Livsöden.
Föreläsning
Hur kan preventivmedel bidra till ökad hälsa hos kvinnor?
Föreläsning
Urologi - Inte bara katetrar
Verkstad
Öron-Näs och halsstatus. Begränsat deltagarantal
Seminarium
Akuta koagulationsfall i praktiken
Seminarium
Röntgen - fallseminarium
10:45 - 12:00
Föreläsning
Besegra dina demoner!
Föreläsning
Rättsmedicin
Verkstad
Öron-Näs och halsstatus. Begränsat deltagarantal
Seminarium
Akuta koagulationsfall i praktiken
Seminarium
Antibiotika eller inte?
Seminarium
PoCUS, med dyspné i fokus. Begränsat deltagarantal
Seminarium
Respektera patientens autonomi - vad, hur, när och varför?
Speed-date
Speeddating - Klinisk fysiologi kl 11:25
Speed-date
Speeddating - Klinisk immunologi (sluttid 11:20)
13:45 - 15:00
Föreläsning
Diagnosens dilemma
Föreläsning
Team och teamledarskap i akuta situationer
Föreläsning
Tillbaka till livet
Verkstad
Öron-Näs och halsstatus. Begränsat deltagarantal
Seminarium
PoCUS, med dyspné i fokus. Begränsat deltagarantal
Seminarium
Röntgen - fallseminarium
Seminarium
Yrsel på akuten - del 1: teoretisk introduktion
Speed-date
Speeddating - Klinisk genetik kl 14:25
Speed-date
Speeddating - Klinisk kemi (sluttid 14:20)
15:30 - 16:45
Föreläsning
Från akutrummet till AI
Föreläsning
Furixologi
Föreläsning
Född i fel kropp, könsdysfori och könsbekräftande kirurgi.
Föreläsning
Tolka akut EKG - Hur svårt kan det vara?
Föreläsning
Trauma för AT-läkare
Seminarium
Banala snuvor och kluriga fall - en vanlig dag i primärvården
Seminarium
Yrsel på akuten - del 2: patientfall
Speed-date
Speeddating - Glesbygdsmedicin (sluttid 16:05)
Speed-date
Speeddating - Patologi (sluttid 16:05)
Speed-date
Speeddating - Rättsmedicin kl 16:10
17:00 - 19:00
Föreläsning
SOCIALA! Vinprovning