9:00 - 10:15
Föreläsning
Akut urologi - inte bara katetrar
Seminarium
Akuta koagulationsfall i praktiken - DIGITAL VERSION
Seminarium
Sårvård eller behandling - DIGITAL VERSION
10:40 - 12:00
Föreläsning
Besegra dina demoner!- DIGITAL VERSION
Föreläsning
Det akut sjuka barnet - DIGITAL VERSION
Verkstad
POCUS med chock i fokus - DIGITAL VERSION
Seminarium
Antibiotika eller inte? - DIGITALT MATERIAL
13:45 - 15:00
Föreläsning
Lärdomar från en visselblåsare - DIGITAL VERSION
Föreläsning
Multisjuklighet och komplexa hälsoproblem hos äldre - DIGITAL VERSION
Föreläsning
Smärtlindring i livets slutskede - DIGITAL VERSION
Föreläsning
Tillbaka till livet - DIGITAL VERSION
Seminarium
Medicinsk etik i praktiken - DIGITAL VERSION
Seminarium
Syra-bas- och elektrolytlära: analys och behandling - DIGITAL VERSION
Speed-date
KLINISK FYSIOLOGI Speed date - DIGITAL VERSION
Speed-date
KLINISK GENETIK Speed date - DIGITAL VERSION
Speed-date
RÄTTSMEDICIN Speed date - DIGITAL VERSION
15:30 - 16:45
Föreläsning
Född i fel kropp - DIGITAL VERSION
Föreläsning
Tolka akut EKG – hur svårt kan det vara? - DIGITAL VERSION
Föreläsning
UTVÄRDERING
Verkstad
INTEGRERAD SLUTTENTAMEN
Verkstad
Röntgenverkstad
Seminarium
Det akut sjuka barnet - DIGITAL VERSION
Seminarium
Yrsel på akutmottagningen - DIGITAL VERSION