09:00 - 10:15
Föreläsning
Akut psykiatri: Lagar, Läkemedel och Livsöden.
Föreläsning
Hur kan preventivmedel bidra till ökad hälsa hos kvinnor?
Föreläsning
Urologi - Inte bara katetrar
Föreläsning
Ögon i primärvård: hur tänker jag?
Verkstad
Öron-Näs och halsstatus. Begränsat deltagarantal
Seminarium
Akuta koagulationsfall i praktiken
Seminarium
Röntgen - fallseminarium
10:45 - 12:00
Föreläsning
Besegra dina demoner!
Föreläsning
Rättsmedicin
Verkstad
Öron-Näs och halsstatus. Begränsat deltagarantal
Seminarium
Akuta koagulationsfall i praktiken
Seminarium
Antibiotika eller inte?
Seminarium
PoCUS, med dyspné i fokus. Begränsat deltagarantal
Seminarium
Respektera patientens autonomi - vad, hur, när och varför?
Speed-date
Speeddating- klinisk fysiologi kl 11:25
Speed-date
Speeddating- klinisk immunologi
13:45 - 15:00
Föreläsning
Diagnosens dilemma
Föreläsning
Team och teamledarskap i akuta situationer
Föreläsning
Tillbaka till livet
Verkstad
Öron-Näs och halsstatus. Begränsat deltagarantal
Seminarium
PoCUS, med dyspné i fokus. Begränsat deltagarantal
Seminarium
Röntgen - fallseminarium
Seminarium
Yrsel på akuten
Speed-date
Speeddating- klinisk genetik
Speed-date
Speeddating- klinisk kemi
15:30 - 16:45
Föreläsning
Från akutrummet till AI
Föreläsning
Furixologi
Föreläsning
Född i fel kropp, könsdysfori och könsbekräftande kirurgi.
Föreläsning
Tolka akut EKG - Hur svårt kan det vara?
Föreläsning
Trauma för AT-läkare - förinspelad föreläsning
Seminarium
Banala snuvor och kluriga fall - en vanlig dag i primärvården
Seminarium
Yrsel på akuten
Speed-date
Speeddating- Glesbygdsmedicin
Speed-date
Speeddating- Patologi
Speed-date
Speeddating- Rättsmedicin kl 16:05