INTEGRITETSPOLICY

Stiftelsen för utbildning och utveckling i svensk sjukvård (Stiftelsen) såsom personuppgiftsansvariga behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (Pul) samt vad som i övrigt anges i texten nedan.

Vi sparar information och kontaktuppgifter om våra kunder och samarbetspartners i syfte att upprätthålla våra kontakter och nätverk, hålla vår kunskap och information om dessa aktuell samt marknadsföra våra föreläsningar och fortbildningar.

Om du har något emot detta, om du vill veta exakt vilka uppgifter vi behandlar om dig eller om du vill säkerställa att vår information om dig är korrekt är du välkommen att höra av dig till oss.

Vår information om dig kommer bara finnas tillgänglig för de personer hos oss som behöver den för de syften som beskrivs ovan och vi kommer inte, med undantag endast för teknisk funktionalitet inom ramen för ovanstående syften, tillgängliggöra den utanför Stiftelsen utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Stiftelsen används endast för avsedda ändamål. All hantering av personuppgifter sker i överensstämmelse med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR).

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via Stiftelsens digitala kanaler, behandlar vi även personuppgifter, både om dig som vi har en affärsrelation till såsom leverantör, kund eller konsult. Vi hanterar också personuppgifter om våra organisatörer och anställda.

Vilka personuppgifter behandlas och när raderas de?

När du använder våra digitala kanaler, tjänster eller kommunicerar med oss samlar vi in uppgifter om dig som t. ex. namn, arbetsplats, fakturaadress, e-postadress, telefonnummer och kostavvikelser.

Insamlingen som beskrivs här sker genom att du anger dina personuppgifter vid anmälan eller att du kommunicerar med oss och andra via våra plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned dokument från våra webbsidor samt i de fall du skickar e-post till oss.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Instagram) kan Stiftelsen komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen och all medverkan där sker i enlighet med respektive webbplats integritetspolicy.

Stiftelsen sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

Känslig information

Vår önskan är att du inte skickar eller lämnar ut några känsliga personuppgifter till oss (till exempel information angående etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller trosuppfattning, hälsotillstånd, genetisk eller biometrisk information, kriminell bakgrund eller fackföreningsmedlemskap) via formulär eller e-post.

 1. För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
 2. Kunna hantera ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden.
 3. Möjliggöra framtida affärsrelationer
 4. För att behandla din betalning.
 5. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
 6. För marknadsföringsändamål via e-post som du kan meddela oss om du inte önskar längre.
 7. För att vi ska kunna kommunicera med dig via e-post eller formulär och i våra konton i sociala medier.
 8. Juridiska skäl såsom lagkrav.

Nyhetsbrev & e-postutskick

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller från och med den 25 maj 2018, har du bland annat följande rättigheter:

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Stiftelsen följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Det är endast ett fåtal personer med särskild behörighet som har tillgång till informationen. Om du anmäler dig till en konferens, beställer material eller information lagras och hanteras dina personuppgifter för att vi ska kunna tillgodose din beställning. Vår webbplats, nyhetsbrev och communities innehåller länkar till andra webbplatser. Stiftelsen ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på sådana webbplatser. För att ändra dina uppgifter kontaktar du oss på info@at-stamman.nu

Personuppgifter

Mot våra befintliga kunder kan även annan e-postkommunikation förekomma i syfte att uppfylla vår roll inom ramen för våra affärsförhållanden och avtal.

Stiftelsen skickar regelbundet ut nyhetsbrev för att hålla kunder informerade kring våra kommande fortbildningar. Om du inte längre har behov av denna typ av information kan du meddela oss per e-post.

De personuppgifter om dig som samlas in av de digitala kanalerna och som kommer att behandlas av Stiftelsen är för följande ändamål:

 • få tillgång till dina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få dina personuppgifter raderade
 • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring