Infomail 2020-03-20

At-stämman

Tack för all förståelse och tålamod gällande förändringar av AT- stämman i samband med pågående pandemi!

Först och främst är vi glada över att kunna presentera en digital version av AT- stämman 2020 där vi kommer att kunna erbjuda en stor del av det planerade programmet digitalt tack vare hårt jobb och ett imponerande  engagemang från våra föreläsare.

Under AT- stämman 26-28 mars kommer det att finnas tillgång till förinspelade föreläsningar samt livestreamade föreläsningar och seminarier. Dessutom bidrar flera av schemapunkterna med digitalt utbildningsmaterial utöver detta. Alla digitala moment kommer att finnas tillgängliga bakom inlogg på programmet här på hemsidan.

Vad gäller ekonomin är nu de flesta förhandlingarna avslutade och vi kan konstatera att vi kommer att göra en stor förlust på att ställa in den fysiska stämman då vi fortfarande måste betala för konferenslokaler samt beställd mat och dryck. Bakom AT-stämmans arrangemang finns ingen vinstdrivande kraft och för att vi ska kunna driva AT- stämman vidare även kommande år har vi kommit fram till följande beslut:

Under förutsättning att alla regioner betalar sina fakturor, kommer vi att kunna återbetala 3500kr  ex moms dvs 4375kr samt avgift för middagen (för de som har betalat den). Om slutnotan därefter skulle visa på överskott kommer det att återbetalas till regionerna i någon form. Frågor kring lokala rutiner (t.ex hur det påverkar din studiepott eller studiedagar) hänvisar vi vidare till respektive AT-chef.

Välkomna till en digital AT- stämma 26 mars!

Det går bra att svara på detta meddelande om du har frågor.

Hälsningar

AT-stämman