ANMÄLAN TILL AT-STÄMMAN 2021

Tänk på att registrera dig med en e-postadress som du har TILLGÅNG till under STÄMMAN!

På så sätt kan du ta del av viktig information som vi behöver förmedla under stämmans gång.

Kryssa för om du vill gå på AT-stämmans avslutningsmiddag. Middagen kostar 500kr. Information om du måste bekosta detta själv eller om det bekostas av din arbetsgivare får du av oss senare.

Genom att klicka på Skicka godkänner du vår integritetspolicy