AT-stämman

2021

25 - 27 marsANMÄLAN ÄR ÖPPENVi strävar efter att 2021 kunna erbjuda en stämma i hybridform, med både fysiska och digitala moment. Med tanke på den pågående pandemin kan format och innehåll komma att ändras med kort varsel. Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vår högsta prioritet är att kunna genomföra en trygg stämma för både deltagare och föreläsare.

Vi är glada att 2020 års digitala stämma blev så uppskattad, och kommer att använda formatet även 2021. Tack vare det kommer vi också kunna erbjuda samtliga intresserade AT-läkare att delta i den digitala stämman, utan platsbegränsning!

Då riktlinjerna kan komma att ändras är det ännu oklart om, och hur många, vi kommer att kunna erbjuda fysisk plats på stämman. Med stor sannolikhet blir det färre än det varit tidigare år.

Därför kommer du att vid anmälan tilldelas ett anmälningsnummer utifrån vilket ordning din anmälan kom in. I turordning kommer vi sedan - om stämman kan genomföras i fysisk form - att bjuda in deltagarna att närvara fysiskt. Vårt mål är att kunna ge definitiva besked till alla anmälda senast 1 februari 2021. En digital deltagarplats kommer oavsett att erbjudas alla som har en godkänd anmälan. Om du är endast intresserad av att delta digitalt, skriv detta i din anmälan!

Titta gärna på anmälan i förväg så vet du vilka uppgifter som behövs när anmälan öppnar.

Välkommen!PROGRAM

Programmet för 2021 är ännu ej satt

LUNCH?!

Vi bjuder inte på lunchmat under stämman men Stockholms city är fullt av bra restauranger och det finns flera trevliga lunchställen kring Norra Latin där stämman håller till!

För att underlätta att hitta bra alternativ har vi samlat några lunchrestauranger som vi gillar i vår lunchkarta.

Du hittar dom här!

SOCIALT

För de som väljer att delta i den fysiska stämman kommer det även att arrangeras en rad olika sociala evenmang som kommer att vara pandemianpassade. Mer info kommer senare.

När stämman närmar sig kommer kvällsevenemangen att presenteras här liksom på vår facebook-sida.

VÅRT FACEBOOKFLÖDE

OM STÄMMAN

Det är mycket som händer före och under stämman och vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna här.

Vi uppdaterar löpande varefter frågor kommer in.

För snabbt svar på individuella frågor rekommenderar vi att ni skriver till oss via Facebook eller mailar info@at-stamman.nu om ni saknar Facebook.

ARRANGÖREN


Huvudansvaret för AT-läkarnas egen riksstämma har ”Stiftelsen för Utbildning och Utveckling i Svensk sjukvård”. Denna stiftelse bildades 1998 av husläkarna på Kvartersakuten Matteus i Stockholm.

Kvartersakuten Matteus är en husläkargrupp som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting avseende husläkarverksamhet, hemsjukvård, barnhälsovård och rehab.

Stämman drivs som s.k. ”non-profit”-verksamhet, vilket betyder att om det skulle uppstå något överskott investeras det i nästa års AT-läkarstämma. En stiftelse delar inte ut någon vinst till ägarna.

Den första AT-läkarstämman anordnades 1999. Redan första året blev den mycket uppskattad och året efter kunde antalet platser utökas. Intresset bland landets AT-läkare har växt för varje år i takt med stämmans rykte. Organisationskommittén har gjort vad den kunnat för att alla som vill skall kunna beredas plats men att ändå kunna behålla den vi-känsla och inspirerande, familjära atmosfär vi känt hittills.

PRISSÄTTNING

Priset för att delta i den fysiska stämman är 7100 kr ex moms.

I det priset ingår föreläsningar, verkstäder och seminarier på dagarna med fikapauser samt en del kvällsaktiviteter.

Avslutningsfesten på lördagen kostar 500 kr.

Priset för att delta i den digitala stämman är 5500 kr ex moms.

VI SOM ORDNAR STÄMMAN

Klicka på bilden för att se vilka som ordnar med stämman:

Våra utställare !

Vill du bli en av våra utställare?

KONTAKTA OSS

Besöks- och fakturaadress till AT-stämman:
Stiftelsen för utbildning och utveckling i svensk sjukvård
Surbrunnsgatan 66, 6tr
113 27 Stockholm

Organisationsnr: 802406-9679
Bankgiro: 5097-6752

Ordförande:
Göran Sjönell

Administrativ Chef:
Kerstin Hertzman 070-796 11 22

Webmaster:
Anna Öhman 070-755 31 06


Har du funderingar som du inte får svar på här? Skriv till oss på info@at-stamman.nu eller via Facebook.